Brittiska armén lämnar Tyskland – efter 70 år!?

ANALYS —

Efter 70 år överger brittiska soldater sina baser i Tyskland. Krigsepoken startade 1945 och avslutas i slutet av 2020.

Det brittiska försvarsdepartementet har tillkännagivit planer på att slutföra en brittisk militär närvaro i Tyskland, som började efter andra världskriget.

I och med tillbakadragandet av brittiska trupper från baser i hela Tyskland avslutas den 70 år långa perioden, meddelar departementet – enligt den brittiska dagstidningen The Guardian.

Den första gruppen på cirka 1 800 brittiska soldater lämnar baserna i Tyskland och åker hem nästa år.

Fram till slutet av 2015 kommer ytterligare 8 200 trupper att åka med dem och de resterande 10 000 före slutet av 2020.

The Guardian motiverar kontingentens hemvändande med behovet av att minska kostnaderna för försvarsdepartementet, på grund av att man fördelat miljarder pund årligen till de militära styrkorna i Tyskland.

Tidningen konstaterar att den brittiska kontingenten i Tyskland är den största utanför landets (Storbritanniens) gränser och att den tillsammans med familjer, antalet soldater och officerare uppnår 43 000.” (www.rts.rs, Četvrtak 10. novembar 2011.)

Efter andra världskriget blev brittiska soldater stationerade i Tyskland inom ramen för en kår och tre divisioner.

Huvuddelen av armén är nu stationerad i provinserna Nordrhein-Westfalen och Niedersachsen. Man uppskattar att närvaron av den brittiska armén stimulerar den tyska ekonomin med 1,5 € miljarder/ år.

Man kan undra varför de brittiska ockupationssoldaterna uppehöll sig så länge i Tyskland och inte begav sig hem från tysk mark samtidigt med ryssarna?

Trupptillbakadragandet skulle således ha ägt rum mycket tidigare, före den ryska hemmarschen, med tanke på att Storbritannien och dess allierade gärna propagerar om så kallad frihet och demokrati för andra länder – i synnerhet de i öst!

Var finns etiken och sensmoralen i väst?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.