Någon

Jag träffade en person på Konsum.
Det var någon som jag aldrig hade sett förut.

Den här någon var en vacker kvinna.
Hon hade någonting speciellt som jag tyckte om.

Det här någonting var hennes vackra ögon.
Det var något speciellt med henne.

x2

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

Leave a Reply

Your email address will not be published.