Bussresenärer förnedras vid ungerska gränsövergångar

T U L L V Ä S E N

Det finns en hel del serbiska bussföretag runt om i Skandinavien som kör sina landsmän och andra resenärer till det soliga Serbien.

Bussresan från Sverige till den serbiska huvudstaden Belgrad borde gå rätt smidigt, tycker man. Det finns inte så många gränsposteringar kvar ute i Europa idag, bland annat gränsen mellan Tyskland och Österrike står helt vidöppen. Emellanåt går de österrikiska gränspoliserna in i de svensk-serbiska bussarna och kontrollerar passen. Några större problem stöter man inte på förrän vid österrikisk-ungerska eller slovakisk-ungerska gränsövergångarna. Det är vid ungerska gränsövergångar till Serbien som alla trakasserier börjar – det är här som allt omöjligt blir möjligt och allt möjligt blir omöjligt.

Bussresenärer från bland annat Sverige tvingas betala svart 5-10 euro per person vid inresa och lika mycket vid utresa för att passera ungerska gränsen ”utan problem”. Om man inte betalar tillräckligt tar det drygt två timmar för de ungerska tulltjänstemännen att gå igenom alla passen på en buss vid inresa, och lika lång tid tar det vid utresa från Ungern vid ungersk-serbiska gränsen.

Vad är det för tiggarfasoner? Det är olidligt för alla medresande men framför allt för alla de pensionärer och barn som åker med, vilka också hör till de frekventa bussresenärerna. Vilken förnedring och likgiltighet från de ungerska tullarna gentemot sina serbiska grannar! Ungrarna borde ha bättre saker för sig än att fördriva tiden på detta sätt. Det är beklämmande att ett land som Ungern, Nato- och EU-medlem kan bete sig så skamligt mot bussresenärer!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

_____________________________________________________

Inlägget har också publicerats i:

  • Sydsvenska Dagbladet/ Ordet, ”Bussresenärer förnedras vid ungerska gränsövergångar”, Ljubomir Dević, Söndag 6 januari 2002;
  • Pravo na reč/ Rätt att orda, ”Bussresenärer förnedras vid ungerska gränsövergångar”, Nr 15, Årg IV, augusti 2003;
  • Dijaspora/ Diaspora, ”Bussresenärer från Sverige förnedras vid ungerska gränsövergångar i Jugoslavien”, Ljubomir Dević. Nr 5-6, 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published.