Troja låg i Jugoslavien

TEMA: Balkans arv

”Mexikansk forskare hade rätt”

Tidigt på hösten 1985 kom det en delegation från Mexiko till Jugoslavien. Denna delegation, med mexikanen Roberto Salinas Price i spetsen, lokaliserade floden Neretvas mynning (i Hercegovina) som det gamla Trojas boning.

Denna sensationella upptäckt ledde till en het diskussion i serbiska och utländska media, om huruvida den här delegationens besök var av charlatansk karaktär eller om dess avsikter var seriösa.

Roberto Salinas Price kan inte ha misstagit sig, enligt min mening. Det finns faktiskt handgripliga bevis för att det under hellenistisk-romersk tid existerade en stad som hette Ilija, efter den Heliga bergkullen med samma namn (Sveti Ilija).

Det motsvarar Ilios (grekiska), som är stadens verkliga namn hos Homeros. Troja är egentligen benämningen på landskapet där det låg.

Överensstämmer inte

Genom att studera Homeros skildring av Trojas läge i Iliaden (Iliaden och Odyséen kom till strax före 700 f Kr) räknade den tyske amatörarkeologen Heinrich Schliemann (1822-1890) ut, att stadens ruiner måste finnas i Hissarlik-kullen i nordvästra Turkiet.

Det Troja som Schliemann “återupptäckte” överensstämmer inte helt med Homeros Troja. Det homeriska Troja tycks ha legat vid Neretvas mynning, och från den heliga bergkullen på halvön Pelješac (Dalmatien) kunde man beskåda det trojanska landskapet tvärs över sundet.

Den här nya upptäckten är viktig, för den styrker teorin om att serberna skulle vara ett av världens absolut äldsta folk.

Helena var Jelena

Gudinnan Pallas Athena skulle inte längre vara en grekisk gudinna, utan serbisk (geografiskt sett hercegovinsk), Helena skulle vara Jelena, och så vidare.

Det är inte många som vet att det serbiska språket är helt identiskt med sanskrit och bengali och har ett urgammalt samband.

Många lånord som man har i serbiskan idag och som man tror kommer från turkiskan, kommer i själva verket från sanskrit.

Serbiskans problem med det bysantinska arvet kom betydligt senare.

Den nu bortgångna serbiska historikern Olga Luković-Pjanovićs bok “Serberna… det äldsta folket”, som publicerades 1990 i Belgrad, framkallade stor publicitet i serbiska media och stimulerade historieforskningen och litteraturen i hög grad.

Talrika stater

I enlighet med flera teorier skingrade sig de gamla serberna eller sorberna från sitt ursprungliga land, Indien, tusentals år före Kristus och upprättade sina länder från Mesopotamien till Nordafrika, från Kina till Uralbergen, och från Kaspiska havet till Sibirien (antingen Sirbirien eller Sirbidien, Serbien).

Under påföljande migrationer etablerade de gamla sorberna talrika stater över hela centrala, östra och sydöstra Europa.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

___________________________________________________

Källa: “Troja låg i Jugoslavien”, Ljubomir Dević, Arbetet/ Min Mening, Söndag 24 september 2000, Malmö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *