Med massmedia som fördumningsvapen

ANALYS —

Med massmedia som fördumningsvapen försöker Aftonbladet, Norrbottens-Kuriren, Svenska Dagbladet med flera inhemska tidningar att återuppliva den gamla rysskräcken.

I en ledare i N-K onsdagen den 15 november: ”Rysk ö ett nytt hot” hävdar man att en rysk gasledning skulle bli en spionledning. Spionerar gör nog både väst och öst med eller utan gasledningar. Att ett reguljärt anfall mot Sverige skulle ske från en plattform i Östersjön är väl också föga troligt.

Hotet kommer inte uteslutande från öster. Så här i efterhand vet vi, att Nato planerade att även bomba norra Sverige med kärnvapen vid en eventuell konflikt med det forna Sovjetunionen.

I stället för de inbillade hot våra politiker med massmedias hjälp försöker påföra oss bör vi vända blickarna mot det reella hot som föreligger. Vi står på randen till ett kärnvapenkrig, framtriggat av olje- och vapenindustrierna ― dvs. Bilderberggruppen.

Inför anfallet mot Iran har USA överfört tonvis med så kallade mini-nuces till Israel. Mini-nuces är små atombomber med en halv Hiroshimabombs styrka.

Planerna att anfalla Irak, Afghanistan, Libanon, Iran och Nordkorea fanns redan på Bushs skrivbord den dagen de neokonservativa stal makten. Med kuslig exakthet styrs världen efter: ”The Project for the New American Century”. En av grundarna till denna tankesmedja är Richard Perle. Några av de övriga är: Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz.

Israel har en liknande agenda: ”A New Strategy for Securing the Realm”, som är ett dokument från 1996. Där förordar författarna bland annat brott mot den pågående fredsprocessen.

Några av upphovsmännen till denna skrift är: Douglas Feith, nu tredjeman i försvarsdepartementet i Bushadministrationen, David Wurmser på utrikesdepartementet och så Richard Perle igen, som nu leder Pentagons: ”Defense Policy Board”.

Många av dessa herrar har kopplingar till vapen och oljeindustrier och deltar i Bilderberggruppens möten. Bilderberggruppens syfte är att påverka politiker, en maktfaktor där folket inte har insyn. Vår statsminister Fredrik Reinfeldt deltog i det senaste mötet i Ottawa, Canada, 8-11 juni 2006.

Astrid Boman

Ljubomir T. Dević

Leave a Reply

Your email address will not be published.